-------

Radonsanering

Radonsug    

​​​​​​​
Radonsug är det vanligast valet vid platta på mark eller källarvåning.    
Radonsugen skapar ett större undertryck under fastigheten än i den för att
förhindra radongasen att tränga in.  

Installationen  är likvärdig både om den sker i källarvåning eller platta på mark.

Radonsugen monteras oftast nära yttervägg med plaströr endast 50mm smala, varpå dom är diskreta och lätta att gömma undan. En eller flera sugpunkter beroende på fastighetens konstruktion borras ner under golvet mot mark.

Ni finner svaren på de flesta frågor om radonsugen här.

Radonbrunn    


Radonbrunn monteras oftast vid mark liggande på en grusås men kan även    
nyttjas i visa fall när det bara är pinnmo i marken.    
            
Radonbrunnen monteras några meter från fastigheten och 4 meter ner i marken.
Utblåset grävs bort från fastigheten för att slippa ljud och radon tillbaka. 

​​​​​​​Ni finner svaren på de flesta frågor om radonbrunnen här.   

Luftkuddemetoden    


Ibland funkar det inte att suga luft med en radonsug under plattan men det    
kan fungera med att trycka ner luft så kallade "Luftkuddemetoden".
​​​​​​​        
En filterlåda monteras före fläkten för att inte trycka ner dammpatiklar mm i fyllningen under fastigheten.  
                         
Monteringen utföres som vid en radonsug men trycker ner inomhusluften i stället för att suga den under plattan.

Ventilation  


Radon från byggnadsmaterial ventileras oftast ut. Vid en ökning med 100% av ventilationen reduceras radonhalten med ca: 50%.
Då undertrycket i bostaden ökas finns stor risk för att markradon läcker in och ökar radonhalten.

Mekanisk ventilation och komplettering med friskluftsventiler ökar värmekostnaden och kan upplevas kallt.

Mekanisk ventilation med både frånluft, tilluft och värmeåtervinning ger en behagligare komfort och minskar risken för att markradon ökar. Energimässigt är besparingen ca: 80%.

Vid mekanisk ventilation monteras oftast en fläkt på skorstenen och kompleteras med friskluftsventiler.
Vid mekanisk till och frånluft monteras oftast ett aggregat på vinden eller bakom kryddhyllan ovan spisen i köket.

Radonavskiljare för vatten


Kol 140 fungerar helt utan elektricitet.

I samarbete med MNV Sverige  AB  lanserar vi Kol 140, som till skillnad från de flesta radonfilter arbetar närmast ljudlöst.

Ingen UV-lampa att byta, endast kol efter 1-2 år.

Installationen är mycket enkel och tar liten platts.

Ni finner svaren på de flesta frågor om Kol 140 här.

För övriga frågor om radonavskiljaren kontakta: magnus@mnvsverige.se. Tel: 070-433 68 11