-------

Radonmätning

​​​​​​​För att få ett årsmedelvärde av radonhalten skall mätningen utföras
​​​​​​​minst 61 dagar från 1 Oktober med slutdatum 30 April.


Det går även att göra en rådgivande korttidsmätning med minst 2 x 24 timmar
för att få en indikation av radonhalten. (Här måste utomhustemperatur, vind, mm beaktas)