-------

Radonbesiktning

Vad är en radonbesiktning?

 • Kontroll av ventilationens funktion.
 • Mätning av rumsluften.
 • Mätning av byggnadsmaterial.
 • Mätning av inlekage.
 • Åtgärdsförslag i ett eller flera steg.
 • Fullständigt protokoll.
Efter 25 års erfarenhet av 1.000 tals mätningar/saneringar i villor, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor mm, kan vi påvisa att enklare åtgärder ibland kan nyttjas och våra kunder kan spara 1.000 tals kronor.
​​​​​​​
Vi hjälper till med allt från besiktning, provinstallationer, mätningar och färdiga  installationer.

Varför kosta på en besiktning när jag vet att det kommer från marken/byggnadsmaterialet?


Det finns vissa grundregler som säger att kommer det från mark:
 • Täta.
 • Skapa undertryck under byggnaden.
 • Minska undertycket i byggnaden.
 • Minska undertryck i mark runt byggnaden.

När det kommer från byggnadsmaterialet:
 • Öka ventilation i byggnaden
 • Montera tätskikt.

När det kommer från vattnet:
 • Lufta vattnet före tappstället.

Vad får jag och vilken nytta gör en besiktning?
 • Kontroll av ventilationens funktion.
 • Mätning av rumsluften.
 • Mätning av byggnadsmaterial.
 • Mätning av inlekage.
 • Åtgärdsförslag i ett eller flera steg.
 • Ev, 1st provinstallation med mätning under en vecka.
 • Fullständigt protokoll.